top of page
Leeg lokaal

Aanbod tweede graad
(3de en 4de jaar)

Onze school heeft met 10 studierichtingen een uitgebreide keuze in huis voor elke leerling: leerlingen die eerder abstract en theoretisch georiënteerd zijn, kiezen tussen Latijn, Moderne talen, Natuurwetenschappen, Economische wetenschappen, Bedrijfswetenschappen en Humane wetenschappen (Doorstroomfinaliteit = D-finaliteit).

Leerlingen die zowel de arbeidsmarkt als het hoger onderwijs als mogelijkheid zien (Doorstroom- en Arbeidsmarktfinaliteit = D/A-finaliteit), kunnen kiezen tussen Taal en communicatie, Bedrijf en organisatie en Maatschappij en welzijn.

Tot slot biedt de school leerlingen die na het secundair meteen op de arbeidsmarkt aan de slag willen de richting Zorg en welzijn aan. (Arbeidsmarktfinaliteit = A-finaliteit)

Terug naar inhoudstafel
klaslokaal

Verder studeren is een must
(D-finaliteit)

Geruïneerd Oude architectuur
Latijn.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Latijn

In de richting Latijn word je ondergedompeld in de wereld van de klassieke talen en cultuur. Met grote regelmaat bestudeer en analyseer je klassieke teksten.

 

Door het bestuderen en analyseren van teksten ontwikkel je aandacht en detail en vergroot je je inzicht in het taalsysteem. Een goede kennis van het Latijn is ook een enorm voordeel als je nieuwe, vreemde talen leert. Wie Latijnse woorden leert, oefent dagelijks zijn
geheugen. Bovendien heeft deze klassieke taal een schat aan woorden en uitdrukkingen nagelaten aan de moderne talen. De studie ervan helpt je dan ook je taalgevoel te versterken.

 

Je bestudeert de rijke cultuur van de klassieke oudheid en je ontdekt de overeenkomsten en verschillen tussen de klassieke en de hedendaagse culturen.

 

In deze richting zit ook een uitgebreid wiskundepakket. In de vakken Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis ga je met langere, moeilijkere teksten aan de slag. Uit deze teksten snel de voornaamste informatie leren halen, is een vaardigheid die je intensief oefent.

Latijn (D)

Moderne Talen

De richting Moderne Talen combineert een brede, algemeen theoretische vorming met een uitgebreid pakket moderne vreemde talen. Je bestudeert taal in al zijn aspecten: taalsystematiek (de opbouw van een taal), communicatie, cultuur en literatuur, sociolinguïstiek (het verband tussen een taal en een sociale groep).

 

Je verdiept je communicatieve vaardigheden in het Nederlands, Engels, Frans en Duits (4de jaar). Zo bereid je je prima voor op een sterk talige vervolgrichting in de derde graad.

 

Kies je voor Moderne Talen, dan ben je gedreven om de rijkdom van talen ten volle te ontdekken. Dit vraagt veel inspanningen. Je beschikt dus ook over een grote dosis doorzettingsvermogen om het systeem achter de talen helemaal te doorgronden.

Vrouwelijke leraar tijdens een wiskundeles
Moderne talen.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Moderne Talen (D)
Natuurwetenschappen (D)
Wiskundige formules
Natuurwetenschappen.png

Natuurwetenschappen

De richting Natuurwetenschappen biedt je een brede basisvorming.
Naast een uitgebreid pakket wiskunde en talen, staan drie wetenschappen centraal: biologie, chemie en fysica.

 

Naast een stevige brok theorie, is er ook ruimte voor STEM. In het vak STEM ga je proefondervindelijk aan de slag. Je past de theorie ook toe op allerlei situaties waarmee je dagelijks in onze maatschappij wordt geconfronteerd.

 

Kies je voor Natuurwetenschappen, dan ben je iemand die graag diep doordringt in de materie, die echt van leren houdt en die niet alleen problemen herkent, maar ook wetenschappelijk onderbouwde oplossingen bedenkt.

Klik op de lessentabel om in te vergroten.

Economische Wetenschappen

Ben je mateloos geboeid door alles wat er schuilgaat achter de wereld van geld en goederen? Wil je meer weten over productie en consumptie, over werken voor een baas of het aan de slag gaan als zelfstandige? Ben je geïnteresseerd in de actualiteit en schrik je er niet voor terug om actuele economische onderwerpen grondig uit te diepen? Dan is deze richting je op het lijf geschreven!

 

Heel veel economische begrippen vormen het uitgangspunt van de lessen economie: productieprocessen, het consumentenvertrouwen, de marktwerking, internationale handel, inflatie, deflatie, beursschommelingen enz.

 

De economische realiteit bekijk je ook met een wiskundig-analytische bril, ondersteund door ICT. De combinatie van de economische vorming en een stevig pakket wiskunde biedt je een brede waaier aan mogelijkheden in de derde graad. Daardoor behoort een studierichting met een zwaarder pakket wiskunde in de derde graad zeker tot de mogelijkheden.

 

In de vakken Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis ga je met langere, moeilijkere teksten aan de slag. Uit deze teksten snel de voornaamste informatie leren halen, is een vaardigheid die je intensief oefent. Zo ben je goed voorbereid om in de derde graad een bewuste keuze te maken voor een sterk aanbod talen.

Euro
Economische wetenschappen.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Economische Wetenschappen (D)
leeg kantoor
Bedrijfswetenschappen.png

Bedrijfswetenschappen

Je hebt een uitgesproken interesse voor ondernemen in al zijn aspecten? Dan zit je hier gebeiteld. Net zoals in de richting Economische Wetenschappen maak je kennis met dezelfde begrippen uit de algemene economie en uit de bedrijfswetenschappen. Voor een aantal vakken krijg je meer lesuren de tijd om hetzelfde programma af te werken dan in Economische Wetenschappen.

Je bestudeert uitgebreid hoe de economie onze maatschappij beïnvloedt en hoe de maatschappij zijn sporen nalaat in de economie. Daarnaast krijg je ook een behoorlijk stevig pakket wiskunde. Deze richting bereidt je voor op een economische richting in de derde graad.

De richting Bedrijfswetenschappen heeft veel overeenkomsten met Economische Wetenschappen. In Bedrijfswetenschappen worden echter meer lesuren voorzien om het richtingspecifieke gedeelte te behandelen.

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Bedrijfswetenschappen (D)

Humane Wetenschappen

Beschik je over een goed algemeen inzicht en wil je allerlei
maatschappelijke fenomenen echt leren begrijpen? Dan is Humane Wetenschappen beslist iets voor jou.

 

Naast een sterke algemene vorming bevat deze richting de
menswetenschappelijke vakken filosofie, kunstbeschou-wing, sociologie en psychologie. Je maakt kennis met een aantal basisbegrippen en wetenschappelijke inzichten. Je ontdekt het verband tussen de mens, zijn gedrag en onze moderne samenleving.

 

Deze richting bevat ook een stevig wiskundepakket van vier uur. In de vakken Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis ga je met langere, moeilijkere teksten aan de slag. Uit deze teksten snel de voornaamste informatie leren halen, is een vaardigheid die je intensief oefent.

De drie wetenschappen, biologie, chemie en fysica krijgen elk afzonderlijk een lesuur in deze richting. Ook hier ligt de nadruk op inzicht verwerven en kunnen analyseren.

therapie
Humane wetenschappen.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Humane Wetenschappen (D)
klaslokaal

Verder studeren is een optie
(D/A-finaliteit)

Schrijven met pen
Taal en Communicatie.png

Taal en communicatie

In deze studierichting focus je op de praktische toepassing van talen in heel veel domeinen Je leert een goede presentatie geven. Je werkt
communicatieprojecten grondig uit. Je leert vlot met allerlei moderne media werken.

 

Kies je voor deze richting, dan ben je gedreven om taal vlot, creatief en nauwkeurig te gebruiken in heel veel concrete situaties. In de wereld van morgen zal taal in al haar verschijningsvormen alleen nog maar aan belang winnen. Taalsterke mensen zijn erg gegeerd in heel veel beroepssectoren.

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Bedrijf en Organisatie

Deze studierichting is meer praktijkgericht dan Economische Wetenschappen en Bedrijfswetenschappen. In Bedrijf en Organisatie
bestudeer je allerlei aspecten uit de economie en de toegepaste bedrijfswetenschappen zoals het keuzegedrag van de producent, competitieve markten, accounting en personeelsbeheer.

 

Je leert hoe dit alles het leven in en rond een bedrijf beïnvloedt: de boekhouding, de commerciële administratie, het logistieke luik enz.  

 

In de tweede graad maak je ook al kennis met de werkvloer en de beroepscompetenties (kennis, vaardigheden en bijpassende attitudes) die daarmee samenhangen.

Op kantoor
Bedrijf en Organisatie.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Posters maken
Maatschappij en Welzijn.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Maatschappij en Welzijn

Hou je naast een dosis theorie ook van praktijk? Kijk je ernaar uit om later in een sociale context met mensen te kunnen werken en ze te kunnen begeleiden? Dan zit je goed in deze studierichting.


Je gaat ook dieper in op een aantal maatschappelijke thema’s. Je leert (indirecte) zorg en begeleidingsactiviteiten uitvoeren bij kinderen, jongeren en volwassenen. Natuurlijk moet je daarbij rekening houden met hun wensen, behoeften, mogelijkheden en beperkingen.
Je maakt ook kennis met hoe het er op de werkvloer aan toegaat.
Daardoor kan je op het einde van de tweede graad met kennis van zaken de keuze maken voor een vervolgrichting in de derde graad.


Je leert over de verschillende ontwikkelings-domeinen van de mens.
De verschillende levensfasen van de mens en alles wat daarmee samenhangt, lopen als een rode draad doorheen de lessen.


Kies je voor Maatschappij en Welzijn, dan hou je voortdurend het belang van de anderen voor ogen. Een sociale houding en een brede interesse in mensen, jong en oud, is iets wat jou helemaal typeert.

Taal en Communicatie (D/A)
Bedrijf en Organisatie (D/A)
Maatschappij en Welzijn (D/A)
klaslokaal

Je bereidt je voor op de arbeidsmarkt (A-finaliteit)

Boodschappenbezorging ouderen
Zorg en Welzijn.png

Zorg en Welzijn

Onze samenleving heeft hoge nood aan enthousiaste, degelijk opgeleide verzorgenden die graag de handen uit de mouwen steken en die een groot hart hebben voor kwetsbare mensen.


In deze studierichting leer je over de gezonde mens in onze diverse samenleving. Je ontdekt wat echt zorg dragen voor anderen allemaal inhoudt. Je verwerft een basisinzicht in de anatomie en de werking van het menselijk lichaam.

 

Verder maak je kennis met de indirecte, logistieke zorg. Wie als verzorgende werkt, moet over veel sociale vaardigheden beschikken. Die ontwikkel je doorheen alle lessen en tijdens
kennismakingsmomenten op de verschillende werkplekken.

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Zorg en Welzijn (A)
bottom of page