top of page

Het DNA van IMI

Kinderen op school

Leren én leven: ons schoolmotto

 

Wij willen dat leerlingen leren leren, zich ontwikkelen en voldoende studiehouding aanleren voor hun verdere schoolloopbaan. Dat is de taak van het onderwijs. Onze school zet zich in voor dat tikkeltje extra: een actie van de leerlingenraad, een gezondheidsdag, uitstapdagen, klasvormende dagen, …

Uitgebreid team van leerlingbegeleiders

 

Wij willen dat onze leerlingen graag naar school komen. Zit de leerling wat in de knoei op studievlak of heeft de leerling nood aan bepaalde zorg, dan is er ondersteuning binnen de draagkracht van de school. Zorg kan heel divers zijn: een fysiek probleem belemmert je om alles mee te doen op school, je voelt je even niet goed in je vel en wilt graag een gesprek buiten de klas, je kreeg in de lagere school reeds ondersteuning en vraagt je af hoe dit loopt in het secundair,…  In onze school is er naast een uitgebreid team van leerlingbegeleiders een GOK-team dat gelijke onderwijskansen biedt.

Kinderen en leerkracht in de kleuterschool
DSC_0014.png

Laat alle talenten bloeien

 

Elke leerling moet kansen krijgen: zowel wie sterk theoretisch gericht is en makkelijk abstracte en grote gehelen kan verwerken, als wie eerder een combinatie zoekt van theorie en praktijk. Dankzij de modernisering van het secundair onderwijs (vanaf 2023-2024 reeds doorgedrongen tot en met het 5de jaar) biedt IMI een heel scala aan studierichtingen aan.

Sterk contact met leerlingen

 

In onze school trachten leerkrachten een goede klassfeer te creëren. Als er een (pest)probleem is, wordt dit meteen aangepakt. De relatie leerling- leerkracht verloopt respectvol, maar niet afstandelijk. Leerkrachten zitten niet in een ivoren toren, maar zijn bereikbaar.

243250947_4255109327942159_85072877233101035_n.jpg
unnamed_3_edited.png

Onze school is een gevestigde waarde

 

Als school gesticht door de Zusters van Vorselaar hebben we stevige wortels. De scholengroep OZCS is al jaar en dag een speler op het onderwijsveld in het Pajottenland: haar didactische know-how en jarenlang pedagogische expertise laat zich voelen in haar vooruitstrevendheid in studieaanbod, klaswerking en extramurosactiviteiten.

Klaar voor de toekomst

 

Wij willen jongeren weerbaar maken voor de wereld, wat hun weg ook wordt. We geven hen een fundament, waardoor ze klaar zijn voor uitdagingen en zin vinden in het leven.

Groep mensen met VR Headset
Jongeren op een workshop

Inspraak is bij ons geen loos woord

 

Onze school activeert de leerlingen tot inspraak in leerlingenraad en leerlingenparlement: zo voelen zij aan dat ze au sérieux worden genomen; een belangrijke voorwaarde om op school gelukkig te zijn.

Sterke ouderraad

 

Er zijn regelmatig oudercontacten voorzien waarbij leerkracht en ouders samen de leerling op weg helpen. De ouderraad van IMI is een actieve groep ouders die de school financieel en organisatorisch ondersteunt en leerlingen/leerkrachten via toffe acties aanmoedigt.

In een vergadering
Bomen planten

Een duurzame school in een landelijke omgeving

 

Hier vind je geen grootstedelijke problematieken, maar wel een school midden in een landelijke omgeving. Door acties rond ‘veilig fietsen’ stimuleert onze school de leerlingen om met de fiets naar school te komen. Er is bijzondere aandacht voor duurzaamheid in de lessen en tijdens het schoolgebeuren: we promoten het drinken van water, verkopen af en toe fruit, …

bottom of page