top of page
Leeg lokaal

Aanbod eerste graad
(1ste en 2de jaar)

Als leerling van het zesde leerjaar van het basisonderwijs kijk je misschien al uit naar volgend schooljaar? In deze rubriek kom je te weten welke richtingen onze school aanbiedt.

In de eerste graad van het secundair onderwijs ontdek, zoek je uit en verken je: je leert waar je goed in bent. Waar het minder lukt, krijg je ondersteuning o.a. in de uren remediëring.

​ In de modernisering van het secundair onderwijs kiest IMI voor een aantal klemtonen:

  • Brede vorming,

  • Stevige basis voor talen,wiskunde en wetenschappen,

  • Uitdaging in vakken waarin je sterk bent (verbreding en verdieping) en ondersteuning waar het moeilijker lukt (remediëring). Verbreding staat voor leerstof toepassen in een ruimere context. Bij verdieping word je uitgedaagd door extra leerstof.

Terug naar inhoudstafel
klaslokaal

Eerste jaar

Om ervoor te zorgen dat ieders talenten en mogelijkheden aan bod komen, biedt onze school binnen de A-stroom meerdere mogelijkheden aan:

•    Heb je graag het basispakket van Nederlands, Frans en wiskunde, dan kies je best voor Talen en Wiskunde. In deze richting is remediëring/verbreding/verdieping voor deze drie vakken voorzien.

•    Wie graag wiskunde doet en interesse heeft voor wetenschappen, kiest best de richting met de STEM-component. Hier zijn extra uren remediëring/verbreding/verdieping voorzien voor Nederlands en Frans, terwijl er voor wiskunde enkel uren verbreding en verdieping aangeboden worden.

•    Wie houdt van uitdagingen, goed is in talen en wiskunde en snel studeert, kan kiezen voor Latijn.

Naast de basis van 27 uur, zijn er nog 5 uren differentiatie, die elke school zelf invult. IMI kiest voor:

  • Differentiatie-uren: wiskunde, Frans en Nederlands (behalve voor Latijn, daar zijn dit uren Latijn). In deze uren wordt verbreding en verdieping aangeboden voor leerlingen die sterker zijn en krijgen leerlingen remediëring waar het wat moeilijker gaat.

  • Projectvakken naargelang de gekozen richting: vakken STEM, Challenge en Columbus.

  • Sociale vaardigheden

Wie geen getuigschrift lager onderwijs behaalde, gaat naar 1B (B-stroom).

Geruïneerd Oude architectuur
1A Latijn.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

1A Latijn

Naast de gemeenschappelijke basisvorming krijg je vier uur Latijn, 1 uur Challenge en 1 uur sociale vaardigheden. Je krijgt dus dezelfde leerstof als de leerlingen uit de opties STEM en Talen en Wiskunde, met het vak Latijn als surplus. Je verwerkt de lessen wiskunde, Nederlands en Frans met één uurtje minder per vak.

Latijn kan je helpen bij het leren van andere moderne talen. Je leert niet alleen woordjes en grammatica maar ook verhalen over de Romeinen kennen: hun levenswijze, kunst, goden,... Als je de aspecten van de Romeinse samenleving leert kennen, kan je je meteen inbeelden welke weg er afgelegd is naar onze manier van leven. Zo hebben de dingen van vroeger altijd wat te maken met nu, met ons.

Enkele lessen Grieks geven je de kans om het Griekse alfabet te leren kennen en te ervaren dat heel wat moderne wetenschappen hun wortels hebben in de oudheid.

1A Latijn

1A Basis

1A Basis biedt je de verschillende vakken die tot de gemeenschappelijke basisvorming behoren, met één uurtje extra Nederlands, Frans en wiskunde. Inhoudelijk wordt in alle richtingen 1A dezelfde leerstof behandeld in deze vakken, maar in Basis is er meer ruimte om te differentiëren en te verdiepen.

Je zit op je plaats in Basis wanneer je graag van alles eens wil proeven en wil ontdekken of je eerder theoretisch dan wel praktisch aangelegd bent. Je ontdekt dit in de Columbus-uren.

Vrouwelijke leraar tijdens een wiskundeles

Klik op de lessentabel om te vergroten.

1A Basis.png
1A Basis
klasse van de Wetenschap
1A Wetenschappen.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

1A WETENSCHAPPEN

Binnen de wetenschapsklas dagen we onze leerlingen uit door een aantal projecten aan te bieden die boeiende technische en wetenschappelijke problemen onderzoeken. Ze ontdekken ook proefondervindelijk oplossingen.

 

Zo komen leerlingen in contact met onderwerpen als programmeren, technologie, ontwerpen maken en probleemoplossend denken. Leerlingen maken ook kennis met wetenschappelijke en wiskundige fenomenen die ze later verder theoretisch zullen bestuderen.

In de wetenschapsklas werken we voor een aantal vakken met de Olympus-methode. In deze methode verwerk je vrij zelfstandig de leerstof voor een aantal vakken (natuurwetenschappen, aardrijkskunde, wetenschappen+ en 2u wiskunde). Uiteraard is er nog veel ruimte voor instructie en kan je steeds de leerkracht om hulp vragen.

Ben je in staat om leerstof zelfstandig te verwerken en ben je gemotiveerd om eraan te beginnen? Behoren wiskunde en wetenschappen tot jouw favoriete vakken? Dan is de wetenschapsklas zeker iets voor jou!

1A Wetenschappen
1B

1B

Heb je meer oog voor praktijk? Vind je theoretische vakken maar saai? Weet je van aanpakken en wil je na je middelbaar meteen kunnen gaan werken?

In 1B krijgen de leerlingen een zeer praktijkgerichte vorming. De aanpak is anders dan in andere richtingen en de leerstof is zeer praktisch. Puur theoretische vakken komen minder aan bod. De leerkrachten werken in kleinere klasgroepen zodat ze elke leerling goed kunnen begeleiden.

Ook leerlingen die in het vijfde leerjaar zitten, maar nog vóór Nieuwjaar 12 worden, kunnen zich al inschrijven voor 1B.

DSC_0001.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

1B.PNG
klaslokaal

Tweede jaar

Welke basisopties kan je kiezen na het eerste jaar 1A? De keuze in 2A wordt uitgebreid: Moderne Talen-Wetenschappen, Moderne Talen-Wetenschappen met STEM, Economie en Organisatie, Maatschappij en Welzijn en Klassieke Talen (Latijn).

 

Welke basisoptie in 2A je ook kiest in het tweede jaar, het is niet bepalend voor je verdere studiekeuze. Die keuze wordt pas belangrijk vanaf het derde jaar.

Welke basisopties kan je kiezen na het eerste jaar 1B? Je kiest in 2B uit twee combinaties van drie basisopties, waarvan twee basisopties 4 uur voorzien zijn en één basisoptie 2 uur per week. 

  • 4 uur Economie en Organisatie + 4 uur Kunst en Creatie + 2 uur Maatschappij en Welzijn (deze optie is 2B Economie en Organisatie met Kunst en Creatie).

Of

  • 4 uur Maatschappij en Welzijn + 4 uur Kunst en Creatie + 2 uur Economie en Organisatie (deze optie is 2B Maatschappij en Welzijn met Kunst en Creatie).

Kolommen van het overheidsgebouw
2A Latijn.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

2A Klassieke talen

Ben jij graag bezig met taal? Geïnteresseerd in geschiedenis en verhalen? Nieuwsgierig? Een doorzetter? Op zoek naar een uitdaging? Dan is Latijn iets voor jou!

 

Door Latijn leer je een nieuwe taal, maak je een ontdekkingsreis door de wereld van de Romeinen, begrijp je makkelijker Nederlands en andere talen, kom je te weten wat de oorsprong is van de Europese beschaving, krijg je een kritische kijk op onze wereld en leer je aandachtig en nauwkeurig werken.

2A Moderne Talen-Wetenschappen

Doe je graag talen en zou je graag meer weten dan louter het grammaticale? Dan is deze basisoptie misschien wel iets voor jou. Je leert communicatieve vaardigheden en staat ook stil bij de cultuur. Zowel in het Nederlands, Engels als Frans ga je op een creatieve manier aan de slag.

Ook je wetenschappelijke nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Je leert onderzoeken hoe dagdagelijkse verschijnselen verband houden met natuurwetenschappen. Dit doe je door zelf veel te onderzoeken en experimenteren.

Wetenschap
2A Moderne talen wetenschappen.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Technologie Klasse
2A Moderne talen wetenschappen met STEM.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

2A Moderne Talen-Wetenschappen met STEM

Ben je geïnteresseerd in wetenschappen en wil je zelf veel onderzoeken, dan is deze basisoptie misschien wel iets voor jou. Je leert hoe dag-dagelijkse verschijnselen verband houden met natuurwetenschappen. Dit doe je door zelf veel te gaan onderzoeken en experimenteren. Daarna ga je met je klasgenoten samen aan de slag om een verklaring voor deze verschijnselen te zoeken.

 

Ook je talenkennis wordt wat uitgebreid. Je communicatieve vaardigheden worden bijgeschaafd en je staat ook even stil bij de cultuur van een taal. Dit zowel in het Nederlands, Engels als in het Frans.

2A Economie en Organisatie

Als je voor Economie en Organisatie kiest, dan onderzoek je de sociaal-economische realiteit en actualiteit. Je leert je kritisch opstellen ten opzichte van maatschappelijke keuzes. Je bestudeert dit vanuit het standpunt van de consument, de ondernemingen en de overheid. Je ontwikkelt hierbij je sociale en communicatieve vaardigheden. Je wordt je bewust van het belang van ecologie en duurzaamheid. Je ontwikkelt ondernemingszin en aandacht  voor ondernemer-schap tijdens een ondernemend project. Je ontwikkelt je digitale vaardigheden waarbij je gebruik maakt van toepassingen om data op te zoeken, te verwerken en te presenteren.

Computer klas
2A Economie en organisatie.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

Video-opname met mobiele telefoon
2A Maatschappij en welzijn.PNG

Klik op de lessentabel om te vergroten.

2A Maatschappij en Welzijn

Als je voor de basisoptie Maatschappij en Welzijn kiest, heb je interesse voor sociale wetenschappen en voor de sociale aspecten van het dagelijks leven. Je verwerft inzicht in het sociale gedrag van mensen en maatschappelijke fenomenen.

Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden.

Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties. Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen. Je groeit in verbondenheid met de mensen rondom jou doordat je steeds beter sociale en communicatieve vaardigheden kunt toepassen in de meest diverse situaties.

Je leert omgaan met anderen en je leert in die omgang elementaire sociale en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

2B Maatschappij en welzijn met Kunst en Creatie

Ben jij iemand die van mensen houdt? Ben je praktisch ingesteld en zorgzaam voor anderen? Wil je weten hoe een mens zijn plek vindt in de maatschappij? Wil je later graag met mensen werken of ervoor zorgen?


De basisoptie ‘Maatschappij en Welzijn’ richt zich vooral op leerlingen die sociaal voelend zijn of het willen worden, die interesse hebben in het gedrag van de mens en een gezonde levensstijl.


Je leert een persoonlijke en gezonde levensstijl te ontwikkelen. Je doet dit vanuit mens- en natuurwetenschappelijke disciplines zoals psychologie, sociologie, pedagogie en biologie. Op die manier leer je zorg te dragen voor gezondheid en welbevinden.


Je krijgt inzicht in het sociale gedrag van mensen en menselijke relaties.


Je leert kritisch omgaan met maatschappelijke vragen en verschijnselen.


Daarnaast maak je ook kennis met kunst en met economie. We combineren dus gezondheid, welbevinden, gezonde levensstijl met economie en artistieke invalshoeken. Daarbij komt een stevige algemene vorming, zodat voor de tweede graad nog veel keuzemogelijkheden open liggen.

Senioren socialiseren
2B Maatschappij en Welzijn.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

tentamen
2B Economie en Organisatie.png

Klik op de lessentabel om te vergroten.

2B Economie en Organisatie met Kunst en Creatie

Wil je alles weten over geld? Wil jij kennismaken met kopen, verkopen, ondernemen en jouw ICT-vaardigheden uitbreiden? Ben jij geïnteresseerd in technologische ontwikkelingen en digitalisering en de impact hiervan op onze maatschappij? Samen met de leerkrachten en je klasgenoten onderzoek je elk deeltje van een onderneming. Misschien start je wel je eigen mini-onderneming?

Kiezen voor ‘Economie en Organisatie’ is kiezen voor een praktische richting. Je gaat met levensechte voorbeelden aan de slag, onderzoekt elk facet van een onderneming en leert zelf een onderneming organiseren. In dit vak leer je ook omgaan met geld, nu en later. Je onderzoekt daarnaast praktijkgericht de mogelijkheden van verschillende beroepen zoals magazijnier, verkoper, administratief medewerker en onthaalmedewerker.


Daarnaast maak je ook kennis met kunst en met verzorging.  We combineren dus het ondernemen en leren omgaan met geld met gezondheid/gezonde levensstijl en een artistieke vorming. Daarbij komt een stevige algemene vorming, zodat voor de tweede graad nog veel keuzemogelijkheden open liggen.

2A Klassieke Talen
2A Moderne Talen-Wetenschappen
2A Moderne Talen-Wetenschappen met STEM
2A Economie en Organisatie
2A Maatschappij en Welzijn
2B Maatschappij en Welzijn
2B Economie en Organisatie
bottom of page