top of page

Historiek

IMIgesch11.webp

1879: onze voorgeschiedenis

De vroegste ontstaansgeschiedenis van onze school brengt ons terug in 1879 toen pastoor Hendrik Van Eyndhoven aan Den Dries een vrije school oprichtte. We bevinden ons midden in de schoolstrijd: vrije scholen mochten niet meer gesubsidieerd worden en godsdienst mocht in de gemeentescholen alleen nog buiten de schooluren onderwezen worden. Als gevolg hiervan was er een massale verhuis van leerlingen van de gemeenteschool naar de vrije school die toen op Den Dries gehuisvest was (en onder toezicht stond van de pastoor van Pamel). Door dit gigantisch succes moest deze vrije school vrijwel meteen uitkijken naar een ruimer gebouw dat op de Kapelleweide werd gebouwd en in 1881 in gebruik werd genomen.

In 1884 werd de onderwijswetgeving veranderd waardoor godsdienst opnieuw in de gemeenteschool mocht onderwezen worden. Als gevolg hiervan stuurden vele ouders hun kinderen terug met een gerust gemoed naar de gemeenteschool. Daardoor kwam de vrije school op de Kapelleweide amper vijf jaar na haar oprichting al in moeilijkheden. Pastoor Van Eyndhoven nam contact op met de zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar met de vraag om de school een nieuwe bestemming te geven. In 1891 werd een klooster gebouwd en op 4 oktober 1892 heropenden de zusters de vrije school feestelijk.

IMIgesch2.jpg
IMIgesch3.webp

1892: de Zusters van Vorselaar starten met een vrije school

Die vrije school moet je je wel anders voorstellen dan vandaag: er waren drie graadklassen waar telkens één zuster les gaf. Bedenk ook dat in die tijd graadklassen met 50 tot 100 leerlingen geen uitzondering waren!

De daaropvolgende jaren groeide de school door het idealisme en de gedreven inzet van de zusters: zij breidden de school achtereenvolgens uit met een bewaarschool (1893), een slaapzaal (1901), een vierdegraadsklas (1923), een eetzaal (1931). Ook in de gemeente waren de zusters actief met de start van een kleuterklas in de gemeenteschool van Poelk (1939), de bouw van een kleuterschool in Pamel (1959), en de overname van een kleuterklas in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (1975). In al die jaren telde onze plaatselijke congregatie dan ook tussen de 10 en 13 inwonende zusters! Bovendien zorgden deze zusters voor een hoog onderwijspeil door hun pedagogische vorming in de normaalschool van de congregatie te Vorselaar!

1947: de vrije school krijgt de naam ‘Immaculata Maria-instituut’

Voor de oudste kinderen organiseerden de zusters na het zesde leerjaar een vierde graad waar zij snit en naad kregen. In 1947 werd officieel gestart met de Technische en Beroepsschool Immaculata Maria-instituut met Snit en naad en Huishoudkunde. Negen jaar later (1956) werd dit aangevuld met een handelsafdeling ‘om de kinderen de gelegenheid te geven middelbaar onderwijs te ontvangen en hen alzo meer beroepsmogelijkheden te geven’. Achtereenvolgens kwamen er zo volgende studierichtingen bij: de afdeling Bureelwerken (1965), Vernieuwd Secundair Onderwijs met een A- en B-stroom (1984), 7 Kantoor (1985), ASO (1986), Handel-Talen (2005), Secretariaat-Talen (2005).

Vanaf 2010 wordt in het klooster een muzieklokaal en lokaal van technologische opvoeding ingericht. Een paar jaar later (2013) verhuizen deze naar de voormalige kleuterschool (Delhaize) waar ze later aansluiten op het nog nieuw te bouwen gebouw F.

IMIgesch9.webp
20210115_115534.jpg

    Vanaf 2018:  nood aan uitbreiding van de school door een gestaag stijgend leerlingenaantal

Op 13 januari 2018 wordt gebouw F van IMI feestelijk geopend door Minister Koen Geens: in de nieuwbouw zijn een sporthal, turnzaal, kleedkamers, drie gewone klaslokalen en twee ICT-lokalen voorzien.  

Door de modernisering van het secundair onderwijs kan IMI haar studie-aanbod substantieel uitbreiden: 2019-2020 is de start van de richting Latijn op IMI vanaf het eerste jaar. In de eerste graad biedt IMI 5 mogelijke basisopties aan in de A-stroom en 2 basisopties in de B-stroom. Voor de tweede graad kan IMI in 2021-2022 het aantal mogelijke richtingen met zes (6!) nieuwe mogelijkheden uitbreiden.  

Snel blijkt dat door de gestage groei in leerlingenaantal de beschikbare lokalen niet meer volstaan. In 2018-2019 wordt het eerste deel van blok G (4 klaslokalen) in gebruik genomen. In 2019-2020 is de nood aan bijkomende lokalen nog steeds prangend en wordt blok G uitgebreid met twee bijkomende klaslokalen.

 

In februari 2021 startte de bouw van een nieuwe kleuterschool op dezelfde campus.

In de loop van 2021-2022 wordt duidelijk dat een bijkomende nieuwbouw noodzakelijk is om het stijgend aantal leerlingen degelijk te kunnen huisvesten: de plannen zijn klaar voor een nieuwbouw aansluitend aan gebouw B.

Voor wie van weetjes houdt

 • 1921: de eerste vrouwelijke lekenleerkracht doet haar intrede

 • 1963: de eerste mannelijke leerkrachten ‘worden bij gebrek aan vrouwelijke leerkrachten aangenomen voor de vakken Muziek en Dictie’

 • 1959: het B-gebouw wordt gebouwd (alleen de linkervleugel met de eerste verdieping)

 • 1964: op het B-gebouw wordt een tweede verdieping gebouwd en de vleugel achteraan wordt uitgebreid met klaslokalen en bureau voor de directie en secretariaat.

 • 1972: in de kloostertuin wordt een turnzaal met 3 klassen voor de lagere school gebouwd.

 • 1983: aan de overkant wordt een eerste nieuwbouw opgetrokken (= A-gebouw rechterdeel)

 • 1984: een zware brand vernielt de turnzaal in de kloostertuin; het gebouw mag niet herbouwd worden omdat het niet bereikbaar is voor de brandweer.

 • 1987: aan de overkant wordt een tweede nieuwbouw opgetrokken met speelplaats (= A-gebouw linkerdeel)

 • 1998: aankoop Delhaize waar de kleuterafdeling van de lagere school onderdak krijgt

 • 2007: de laatste zusters verhuizen waardoor het klooster komt leeg te staan.

 • 2010: het secundair richt in het klooster een muzieklokaal en een lokaal voor technologische opvoeding in.

 • 2013: uitbreiding van de kleuterschool in Pamel tot een volwaardige kleuterschool waar alle kleuters onderdak kunnen vinden.

 • 2014: voorziene start van de bouw van een sporthal met turnzaal (gebouw F) en 5 klaslokalen in de tuin van de voormalige kleuterschool (Delhaize)

IMIgesch4.webp
bottom of page