top of page

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant

Voorzitter: Dhr F. Wauters

Afgevaardigd bestuurder: Dhr. J. Eliat-Eliat

 

Administratieve zetel:

Paul Jansonstraat 57

1020 Brussel

Immaculata Maria-instituut:

een secundaire school van OZCS

Uitstekend!

... in onderwijs

OZCS: Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar 
 

#100 SCHOLEN # 35.000 LEERLINGEN #4.600 PERSONEELSLEDEN 

Samen met GVBS Immaculata Maria (www.imi-basis.be) vormen wij één campus

bottom of page