Schoolbestuur

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant

Voorzitter: Dhr F. Wauters

Afgevaardigd bestuurder: Dhr. J. Eliat-Eliat

 

Administratieve zetel:

Paul Jansonstraat 57

1020 Brussel

Immaculata Maria-instituut:

een secundaire school van OZCS

Uitstekend!

... in onderwijs

OZCS: Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar 
 

#100 SCHOLEN # 35.000 LEERLINGEN #4.600 PERSONEELSLEDEN 

Samen met GVBS Immaculata Maria (www.imi-basis.be) vormen wij één campus