top of page

Opvoedingproject

6 pijlers van het opvoedingproject

Het fundament van elke opvoeding vertrekt vanuit een groot vertrouwen in de toekomst. De opvoeders van vandaag worden gemobiliseerd door het opvoedingsproject van de Zusters der Christelijke scholen van Vorselaar. Deze visionaire tekst werd 200 jaar geleden neergepend door een charismatische jezuïet, Lodewijk Donche. Hij liet zich inspireren door de bijbelse traditie en de figuur van Jezus Christus. Het opvoedingsproject is een bron van inspiratie voor eenieder die een opdracht heeft in een OZCS-school.

Ons opvoedingsproject…

afbeelding 1.jpg
afbeelding 2.jpg

is gericht op het leven van concrete kinderen of jongeren

Elke dag zijn kinderen en (jong)volwassenen op zoek naar een gelukkig leven. De concrete situatie waarin kinderen opgroeien is bepalend voor hun toekomst. Opvoeders reiken inspiratie en instrumenten aan om zich te ontwikkelen. Onderwijs is in die zin een ontdekkingsreis waarbij het onderwijs de leerlingen helpt om een weg te vinden naar een toekomstig volwassen leven.

streeft naar een totale persoonsvorming

Een totale persoonsvorming is meer dan leren lezen en schrijven. Elke leerling dient maximale kansen te krijgen om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Vanuit de aandacht voor ‘hoofd, hart en handen’ wordt gestreefd naar dagelijkse leerwinst. De vorming in de scholen heeft een brede focus waarbij aandacht is voor kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes.

afbeelding 3.jpg
afbeelding 4.jpg

getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten

Iedereen is welkom. Iedereen verdient groeikansen. Wie meer tijd en aandacht nodig heeft, krijgt ondersteuning. Onderwijs verstrekken is een concrete dienstverlening. Een gepaste leer- en leefbegeleiding en voldoende remediëring staan garant voor kwalitatief onderwijs.

steunt op een persoonsbevorderende relatie

Een warm onthaal en een alerte nabijheid schenken vertrouwen. Enthousiasme en bereikbaarheid van de opvoeder werken stimulerend in een ontwikkelingsproces. De deur blijft open voor wie met vallen en opstaan wenst te leren. Niemand is vrij van falen. Het verwoorden van duidelijke grenzen is een belangrijk onderdeel van een rechtvaardig onderwijssysteem.

afbeelding 5.jpg
afbeelding 6.jpg

betoont een bijzondere zorg voor geloofsopvoeding

Over God wordt veel gezwegen. Toch zoeken jongeren zin en geluk. Het inbouwen van momenten van rust en bezinning kan jongeren helpen om hun leven te inspireren. Spreken over geloof is enkel zinvol als er voorbeelden aangereikt worden van authentiek engagement. De inzet voor de gekwetste medemens en het besef van de broosheid van het milieu sporen jongeren aan om de diepere betekenis van het leven te ontdekken.

haalt veel kracht uit samenwerking

Leerlingen worden aangetrokken door een positieve levensstijl van hun opvoeders. De verbondenheid tussen de leden van een schoolteam werkt aanstekelijk bij jongeren. Sterke voorbeelden van samenwerking zijn goud waard om jongeren te overtuigen van de kracht van vrede en eenheid.

afbeelding 7.jpg
bottom of page