In het IMI krijg je een zeer goede voorbereiding op latere studies of op tewerkstelling. Bij interscolaire wedstrijden in vakken als wiskunde, Engels, Frans of wetenschappen behalen onze leerlingen uitstekende resultaten. Dit blijkt eveneens uit de cijfers van onze oud-leerlingen: zij doen het zeer goed aan de universiteit of hogeschool, leerlingen die in het BSO afstuderen, vinden gemakkelijk werk.

Goed om te weten:

  • vanaf het eerste jaar worden leerlingen in vakken als wiskunde, Nederlands en Frans extra begeleid om zelfstandig te leren leren in ons open leercentrum. Dit ondersteunen we verder tijdens de lessen ‘Leervaardigheden en sociale vaardigheden’;
  • onze rapporten bevatten een schat aan informatie. Via de scores en de bijkomende uitleg krijg je een zeer volledig en genuanceerd beeld van resultaten en inzet.  Wanneer een leerling een tekort heeft op een vak, gaan wij na waaraan dit tekort te wijten is. Wij koppelen daaraan dan de gepaste remediëring. Als een leerling een achterstand heeft opgelopen, organiseren wij een inhaalles zodat hij of zij de leerstof beter kan verwerken;
  • wij organiseren regelmatig oudercontacten waarop we informeren over de vooruitgang van je zoon of dochter: een goede samenwerking tussen school en thuis is immers belangrijk. Ook daarbuiten kan je met je vragen bij ons terecht;
  • onze vaklokalen zijn modern en volledig uitgerust met lerarencomputer, multimediaprojector, internetaansluiting en meer dan 130 leerlingencomputers.

In het Immaculata Maria-instituut kan je Algemeen Secundair Onderwijs, Beroepssecundair Onderwijs of Technisch Secundair Onderwijs volgen. Deze studiewaaier biedt het niet te onderschatten voordeel dat je gedurende zes jaar op eenzelfde school secundair onderwijs kunt volgen, zelfs wanneer je zou merken dat de richting die je eerst koos te zwaar zou zijn. Daarnaast kun je je lesprogramma voor een deel zelf bepalen. Op die manier kun je de gekozen richting versterken en je slaagkansen bij het verder studeren vergroten. Het is wel belangrijk om te weten dat je deze keuze voor de duur van twee leerjaren maakt.

  • In het ASO kunnen leerlingen in het 3de jaar kiezen uit economie of wetenschappen aangevuld met Frans, Engels, eventueel zelfs wiskunde. In het 5de jaar kunnen leerlingen hierop verder bouwen in de richtingen Economie- Moderne Talen en Wetenschappen – Wiskunde. In elk van deze richtingen bieden wij een aantal keuzevakken aan binnen de polen wiskunde, moderne talen of economie, wetenschappen en algemene vorming.
  • In het TSO kunnen leerlingen in het 3de jaar kiezen uit Handel – Talen of Handel. In het 5de jaar kunnen leerlingen hierop verder bouwen in de richtingen Secretariaat-Talen en Handel. In elk van deze richtingen bieden wij een aantal keuzevakken aan binnen de polen economie, moderne talen en algemene vorming.
  • In het BSO kunnen leerlingen kiezen tussen Kantoor en Mode. In het zevende jaar kunnen zij hun talenkennis versterken met Duits. Onderwijs op maat van je mogelijkheden en interesses is op onze school al jarenlang geen illusie!

Terug