Uurregeling

  • Voormiddag: van 8h30 tot 12h05.
  • Namiddag:    van 12h55 tot 15h35 (of 16h25).

Studie

’s Avonds is er voor de leerlingen die de bus nemen en geen les hebben verplichte studie van 15h35 tot 16h25. Tijdens deze studie kunnen zij reeds werken aan hun taken en lessen voor de volgende dag.

Inhaallessen en remediëring

Wanneer een leerling slechte resultaten behaalt voor één of meer vakken stelt de vakleerkracht een remediëringsplan op. Zo kunnen de leerlingen zich bijwerken en opnieuw aansluiten bij de klasgroep. Voor de vakken Nederlands, wiskunde en Frans worden er wekelijks inhaallessen voorzien.

Middagmaal

Tijdens de middagpauze eten de leerlingen thuis of in de refter. Op school is er een aanbod van frisdrank, belegde broodjes en warme maaltijden.

Leerboeken

Handboeken worden gehuurd, werkboeken gekocht.

Schoolagenda

De leerlingen kopen een agenda op school. Daarin noteren ze de lesonderwerpen, de taken en opdrachten, de ontvangen briefwisseling en de behaalde punten. Elke week is er ruimte voorzien voor communicatie tussen ouders en school.

Secretariaat

Op het leerlingensecretariaat kunnen de leerlingen terecht voor o.a.:

  • formulieren voor kinderbijslag en studiebeurzen;
  • afwezigheidsattesten;
  • busabonnementen en rittenkaarten;
  • aankoop van takenblaadjes, drankbonnetjes, …;
  • eerste hulp bij ongevallen.

Verzekering

Elke leerling is verzekerd tegen ongevallen op school, op weg van en naar de school, tijdens de schooluitstappen en bij buitenschoolse activiteiten.

Oudercontacten

We organiseren vijfmaal per jaar een oudercontact om het werk van de leerlingen met hun leerkrachten te bespreken. De data hiervan vind je achterin het schoolreglement terug.

Centrum voor leerlingbegeleiding

Wij werken vanuit de school nauw samen met het CLB van Halle. Dr. Fred Van der Veen (schoolarts), Mevr. Josefien Lemaire (CLB-contactpersoon voor de eerste en tweede graad) en Mevr. Kristien Cornelis (CLB-contactpersoon voor de derde graad) zijn vast aan onze school verbonden. Ook leerlingen en ouders kunnen bij deze medewerkers terecht voor informatie, hulp en begeleiding bij leerstoornissen, studie- of beroepskeuze, preventieve gezondheidszorg of het emotioneel en sociaal welzijn.

Deze dienstverlening is gratis en de tussenkomsten zijn vertrouwelijk. De CLB-contactpersonen zijn elke dinsdag of woensdag van 10h00 tot 12h00 aanwezig, de schoolarts is aanwezig op afspraak. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het centrum te Halle (Ninoofsesteenweg 7, tel. 02 356 55 23, Halle@clb-net.be)

Schoolbus

De school is veilig te bereiken met de schoolbus (met toezicht op de bus) en met De Lijn.De reisweg van de schoolbus wordt elk jaar aangepast in overleg met de ouders van nieuwe leerlingen.

De bussen rijden zeker door de volgende gemeenten:Borchtlombeek, Denderwindeke, Dilbeek, Eizeringen, Essene, Gaasbeek, Gooik, Itterbeek, Kester, Leerbeek, Lennik, Liedekerke, Lieferinge, Meerbeke, Neigem, Ninove, Oetingen, Okegem, O.-L.-Vrouw-Lombeek, Pamel, Pollare, Schepdaal, St.-Katharina-Lombeek, Strijtem, Teralfene, Ternat, Tollembeek, Vollezele en Wambeek.

Terug