Leerlingen op het IMI krijgen een ruim aanbod aan buitenschoolse activiteiten waardoor hun schoolse vorming méér is dan gewoon studeren:

  • een christelijke vorming: via verzorgde vieringen, vastenacties, bezinningsdagen, …;
  • een culturele vorming: via geselecteerde films, toneelvoorstellingen, bezoek aan interessante musea en steden, studiereizen, …;
  • een sportieve vorming: via talrijke sportactiviteiten tijdens de middagpauze en op woensdagmiddag;
  • een maatschappelijke vorming: via verschillende werkgroepen waar leerlingen meewerken aan het schoolleven, o.a. milieu, website, …;
  • een politieke vorming: via de leerlingenraad en het leerlingenparlement hebben onze leerlingen inspraak in het schoolleven. Zij participeren in de schoolraad waar zij in overleg met ouders en leerkrachten voorstellen uitwerken die het schoolleven aangenamer maken.

Bij de organisatie van elke activiteit houden wij rekening met de kostprijs. Wij bewaken ook de lestijd zodat de periode voor een examenreeks vrij blijft van andere activiteiten.

Terug