Schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijs op school, waar het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid voor draagt.

Afgevaardigden van de personeelsleden: Mevr. Miriam Vanderspeeten

Afgevaardigden van de ouders: Dhr. Jo Segers
Mevr. Vera Segers
Dhr. Jo Timmermans

Afgevaardigden van de lokale gemeenschap: Mevr. Marleen Demeyer
Mevr. Julienne Sonck
Mevr. Georgette Timmermans

Niet-stemgerechtigde leden: Mevr. Anja Van Mello