Schoolbestuur

Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Vzw ‘Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant’

Voorzitter: Dhr F. Wauters

Afgevaardigd bestuurder: Dhr. J. Eliat-Eliat

Administratieve zetel:
Paul Jansonstraat 57
1020 Brussel