top of page

Ontdek onze troeven

Ontdek onze troeven.png

Laptopproject eerstejaars

IMI startte vanaf het schooljaar 2021-2022 met een laptopproject voor eerstejaars. Concreet kopen of huren de eerstejaars een laptop bij de school. Schrap een eventuele aankoop hiervan dus alvast maar op het cadeaulijstje van vormsel of lentefeest!

Klik hier voor meer informatie.

Klasvormende dag

Dag om onze leerlingen te laten kennismaken met mekaar en met de leerkrachten zodat dat ze als een hechte groep en vol vertrouwen het schooljaar kunnen starten.

Samenwerking met ouders

De ouderraad is heel actief en zet zich in voor zowel de kleuter-, lagere- als secundaire school. We kunnen op de leden rekenen voor heel wat acties; van een eetfestijn tot het bouwen van een afdak voor de leerlingen.

Succesvolle oud-leerlingen

De meeste leerlingen studeren na het IMI verder in het hoger onderwijs. Sommigen starten na het 7de jaar meteen op de arbeidsmarkt. Uit de gegevens uit het hoger onderwijs blijkt dat onze leerlingen het goed doen in hun verdere studieloopbaan. De leerlingen van het 7de jaar komen in verschillende sectoren terecht op de arbeidsmarkt. Hun diploma is voldoende breed om in zeer verscheiden profielen aan de slag te kunnen.

Landelijke ligging

Onze school ligt in Vlaams-Brabant, net tegen de grens van Oost-Vlaanderen aan. Door onze landelijke ligging hebben we geen last van grootstedelijke problemen in de omgeving van de school en ondervinden de leerlingen het voordeel van een goede luchtkwaliteit. Via de vele voet- en fietsweggetjes die naar onze school leiden kan zoon of dochter naar school komen. Jongeren kunnen op een boogscheut van de school afgezet worden.

Leren leren

Leerlingen krijgen tips and tricks aangereikt om zich te leren organiseren in het secundair onderwijs. Studiemethodes voor verschillende vakken worden onder de loep genomen.

Sterk uitgebouwde leerlingbegeleiding

Onze leerkrachten nemen de eerste begeleiding van onze leerlingen op zich. Bij bepaalde tekorten voor een vak, wordt nagegaan wat de mogelijke oorzaak is en wordt waar nodig gepaste remediëring voorzien. Indien er problemen zijn met plannen en verwerken van leerstof, is er de mogelijkheid naar de huiswerkklas te gaan.

Bij leer- of andere problemen kunnen de leerlingen elk uur van de dag terecht bij de leerlingbegeleiding. Er worden individuele begeleidingsplannen gebruikt voor leerlingen die bijzondere aandacht vragen.

Middagsport

De school beschikt sinds een drietal jaar over een grote sporthal en een turnzaal met uitgebreide accommodatie van turntoestellen, tot zelfs ‘home-trainers’ zoals in een echte fitnesszaal. Op regelmatige tijdstippen wordt middagsport voorzien, waarvoor de leerlingen kunnen inschrijven.

Leerlingen gaan graag naar school

Onze school zet sterk in op een gezond evenwicht tussen het studeren en het mentale aspect bij leerlingen. Daardoor voelen leerlingen zich goed op onze school. Mentaal welbevinden en weerbaarheid tracht de school te realiseren op verschillende manieren: laagdrempelige toegang tot het secretariaat en de leerlingbegeleiding, voldoende spreiding van toetsen en taken in functie van de haalbaarheid, stimulering van activiteiten die een aangename klassfeer bevorderen,…

bottom of page