Zoals u misschien reedst wist, zendt het IMI verschillende bussen uit om leerlingen van zowel het lager als het secundair op te halen.
Hieronder vindt u de regeling.

Busroutes 2019-2020