Algemene informatie

Richtingen

 

Eerste graad   Tweede graad Derde graad
1A STEM 2A* AsoX met STEM-projecten A
S
O
Wetenschappen met STEM Wetenschappen-wiskunde
Latijn Moderne wetenschappen Humane wetenschappen Humane wetenschappen

Economie-moderne talen

Talen en wiskunde Handel Economie met 4u. wiskunde
        Economie met 5u. wiskunde
1B 1B 2B* Decoratie Kantoor en verkoop T
S
O
Handel Marketing en ondernemen (Handel)
        Handel-talen Office management en communicatie (Secretariaat-talen)
        B
S
O
Kantoor Kantoor

Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar)

*Dit is de indeling voor schooljaar 2019-2020

 

Eerste graad

1A met Latijn

Naast de gemeenschappelijke basisvorming krijg je vier uur Latijn, 1 uur challenge en 1 uur sociale vaardigheden. Je krijgt dus dezelfde leerstof als de leerlingen uit de opties STEM en talen en wiskunde, met het vak Latijn als surplus. Je verwerkt de lessen wiskunde, Nederlands en Frans met één uurtje minder per vak.

Latijn kan je helpen bij het leren van andere moderne talen. Je leert niet alleen woordjes en grammatica maar ook verhalen over de Romeinen kennen: hun levenswijze, kunst, goden… Als je de aspecten van de Romeinse samenleving leert kennen, kan je je meteen inbeelden welke weg er afgelegd is naar onze manier van leven. Zo hebben de dingen van vroeger altijd wat te maken met nu, met ons.

Enkele lessen Grieks geven je de kans om het Griekse alfabet te leren kennen en te ervaren dat heel wat moderne wetenschappen hun wortels hebben in de oudheid

Lessenrooster
Terug naar boven


1A met STEM

Het letterwoord STEM (science, technology, engineering, mathematics) staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit. Ook het IMI wil hieraan meewerken, want we beseffen zeer goed dat in een complexe maatschappij als de onze de nood aan mensen met een dergelijke opleiding zeer groot wordt.

Binnen de STEM-klas dagen we onze leerlingen uit door een aantal projecten aan te bieden die boeiende technische en wetenschappelijke problemen onderzoeken.
Ze ontdekken ook proefondervindelijk oplossingen. Zo komen leerlingen in contact met onderwerpen als programmeren, technologie, wiskunde, fysica, ontwerpen maken en probleemoplossend denken. Leerlingen maken ook kennis met wetenschappelijke en wiskundige fenomenen die ze later verder theoretisch zullen uitbouwen.
Studeer je graag en heb je de basisschool zonder al te veel inspanningen doorlopen? Ben je in staat om leerstof zelfstandig te verwerken en ben je gemotiveerd om eraan te beginnen? Behoren wiskunde en wetenschappen tot je favoriete vakken? Dan is de STEM-klas zeker iets voor jou!

Lessenrooster
Terug naar boven


1A Talen en wiskunde

1A met talen en wiskunde biedt je de verschillende vakken die tot de gemeenschappelijke basisvorming behoren, met één uurtje extra Nederlands, Frans en wiskunde. Inhoudelijk wordt in alle richtingen 1A dezelfde leerstof behandeld in deze vakken, maar in talen en wiskunde is er meer ruimte om te differentiëren en te verdiepen.

Je zit op je plaats in talen en wiskunde wanneer je graag van alles eens wil proeven en wil ontdekken of je eerder theoretisch dan wel praktisch aangelegd bent. Je ontdekt dit in de Columbus-uren.

Lessenrooster
Terug naar boven


1B

Heb je meer oog voor praktijk? Vind je theoretische vakken maar saai? Weet je van aanpakken en wil je na je middelbaar meteen kunnen gaan werken?

In 1B krijgen de leerlingen een zeer praktijkgerichte vorming. De aanpak is anders dan in andere richtingen en de leerstof is zeer praktisch. Puur theoretische vakken komen minder aan bod. De leerkrachten werken in kleinere klasgroepen zodat ze elke leerling goed kunnen begeleiden.

Ook leerlingen die in het vijfde leerjaar zitten, maar nog vóór Nieuwjaar 12 worden, kunnen zich al inschrijven voor 1B.

Lessenrooster
Terug naar boven


2A AsoX – met STEM-projecten

Het IMI streeft ernaar om iedere leerling op zijn niveau te begeleiden en uit te
dagen. Daarom bieden we, binnen de richting Moderne wetenschappen, ook de mogelijkheid aan om nog een stapje verder te gaan.

Het letterwoord STEM (science, technology, engineering, mathematics) staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren, stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit. Ook het IMI wil hieraan meewerken, want we beseffen zeer goed dat in een complexe maatschappij als de onze de nood aan mensen met een dergelijke opleiding zeer groot wordt.

Binnen de ASOX-klas dagen we onze leerlingen uit door hen, in de vorm van een aantal projecten per schooljaar, boeiende technische en wetenschappelijke
problemen voor te schotelen die ze dan kritisch bekijken en onderzoeken.
Ze zullen ook proefondervindelijk oplossingen proberen te ontdekken. Zo komen leerlingen in contact met onderwerpen als programmeren, technologie, wiskunde, fysica, ontwerpen en probleemoplossend denken. Leerlingen maken ook kennis met wetenschappelijke en wiskundige fenomenen die ze in hogere leerjaren verder theoretisch zullen uitbouwen.

Onze taaluitwisselingsprojecten zetten een authentiek taalbad voorop door een continu contact met leerlingen uit een Franstalige school in Edingen. Deze meer -daagse activiteit promoten wij trots als levende taaltaak. Leuke activiteiten en uitstappen laten de leerlingen ontdekken wat onze landgenoten op cultureel vlak te bieden hebben als taalverrijking.

Kreeg je een advies voor ASO? Studeer je graag en heb je de basisschool zonder al
te veel inspanningen doorlopen? Ben je in staat om leerstof zelfstandig te verwerken en ben je gemotiveerd om eraan te beginnen? Behoren wiskunde en wetenschappen tot je favoriete vakken? Dan is de ASOX-klas zeker iets voor jou!

Lessenrooster
Terug naar boven


2A Moderne Wetenschappen

Kreeg je vanuit de basisschool een advies voor ASO? Studeer je graag en komt dit tot uiting in je regelmatige inzet voor al je vakken? Had je weinig hulp nodig van je ouders en behaalde je op eigen kracht mooie resultaten voor zowel wiskunde, Nederlands als Frans? Dan is Moderne Wetenschappen de perfecte richting voor jou.

In deze richting krijg je in elk vak een brede basis voor de AS0-richtingen Wetenschappen of Economie. Indien je later een diploma aan een universiteit of hogeschool wil behalen, dan is deze richting een goede voorbereiding.

De leerlingen uit de Wetenschappen-klas vertelden ons het volgende:

‘Met deze richting kan je later vele kanten op: je kunt aan de universiteit om het even welk vak studeren, je hebt in de derde graad vele keuzemogelijkheden.’

‘Ik heb voor Moderne Wetenschappen gekozen omdat je na 2 jaar kunt kiezen tussen Wetenschappen en Economie. In deze richting krijg ik hiervoor een goede basis die vele kansen biedt voor later.

‘Ik voel me goed in deze richting omdat de vakken me liggen.’

‘Ik heb deze richting gekozen omdat men mij dit heeft aangeraden. Ik heb er geen spijt van!’

‘In deze richting is er een grote verscheidenheid aan vakken. Je leert veel talen. Het tempo ligt hoog. We gaan goed vooruit!’

Lessenrooster
Terug naar boven


2A Handel

Ben je meer praktisch ingesteld dan theoretisch? Kreeg je in de basisschool advies Handel? Zijn wetenschapsvakken niet echt je ding en ben je meer geïnteresseerd in kopen, verkopen, geld en bedrijven? Dan is Handel voor jou de beste keuze.

De leerlingen krijgen een algemene vorming die gericht is op een derde jaar Handel of Handel-Talen. Deze studies bereiden voor op latere studies aan een hogeschool (3 jaar/professionele bachelor).

De leerlingen uit Handel vertelden ons het volgende:

‘Ik heb voor handel gekozen omdat ik dit een interessante richting vond. We leren veel bij. Dactylo vind ik leuk omdat je vlot met een computer leert omgaan en je leert heel goed typen.’

‘Later wil ik op een kantoor gaan werken, daarom koos ik voor Handel. Volgend jaar kan ik kiezen tussen Handel-Talen en Handel. Als je goed bent in talen, dan kan je beter Handel-Talen kiezen. Ik ga Handel-Talen kiezen omdat ik denk dat die talen me later van pas zullen komen.’

‘Ik voel me goed in deze richting, de vakken zijn leuk, wiskunde is niet zo moeilijk als in Moderne Wetenschappen. We hebben meer praktijk en minder theorie dan in het ASO.’

‘In het begin twijfelde ik of ik nu naar Moderne of Handel ging gaan. Ik ben dus heel tevreden dat ik toch voor Handel gekozen heb. Ik haal liever goede punten in Handel dan minder goede in Moderne.’

‘Ik wou eerst Moderne proberen maar het ging niet zo goed omdat het tempo veel te hoog lag. Nu kan ik alles heel goed aan. Mijn punten zijn goed en ik voel mij hier heel goed in de klas.’

Lessenrooster
Terug naar boven


Decoratie-Kantoor en verkoop

Heb je meer oog voor praktische toepassingen? Vind je theoretische vakken maar saai? Zijn taal of rekenen niet echt je ding? Weet je van aanpakken en wil je na je middelbaar meteen kunnen gaan werken?

In de B-stroom krijgen de leerlingen een zeer praktijkgerichte vorming als voorbereiding op het BSO. De aanpak verschilt grondig van deze in de voorgaande richtingen. De leerstof is zeer praktisch gericht. Puur theoretische vakken komen minder aan bod. De leerkrachten werken in kleinere klasgroepen zodat ze elke leerling goed kunnen volgen. Ook leerlingen die in het vijfde zitten, maar nog voor nieuwjaar 12 jaar worden, kunnen zich al inschrijven voor de B-stroom.

In het 2de jaar kiezen de leerlingen 2 beroepenvelden. Dit is bedoeld als kennismaking met het beroep dat ze later willen uitoefenen. In het derde jaar zullen zij in het BSO een definitieve keuze moeten maken. Zij kiezen dus best een beroepenveld dat bij hen past.

Lessenrooster
Terug naar boven


Tweede graad

Wetenschappen met STEM

Deze ASO-studierichting is in eerste instantie abstract-theoretisch georiënteerd. De keuze van de leerinhouden voor de verschillende vakken, de vaardigheden en attitudes die er ontwikkeld worden, zijn niet in de eerste plaats op direct-praktische bruikbaarheid gericht. De vorming heeft een uitgesproken doorstromingskarakter d.w.z. dat de vorming gericht is op vervolgstudie in het hoger onderwijs. De leerinhouden, vaardigheden en attitudes hebben
daarom een voorbereidend wetenschappelijk karakter.
De richtingsvakken wiskunde en wetenschappen worden in deze studierichtingen vrij intensief benaderd. In de component wiskunde (5u) klimt het onderwijs,
door studie van algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening, naar een vrij hoog niveau van abstractie. De wiskunde legt ook de basis voor begrippen en methoden die ook in de andere wetenschappen, zowel natuurwetenschappen als menswetenschappen gehanteerd worden. De component wetenschappen (fysica, chemie, biologie) brengt inzicht bij in de natuurwetenschappelijke methode en traint de leerlingen in het modeldenken.

PROFIEL VAN DE LEERLING

 • Noodzakelijke belangstellingspunten
  • aanleg en belangstelling hebben voor een algemene vorming
  • willen verder studeren in het hoger onderwijs
  • van de tweede naar de derde graad meer en meer geboeid geraken door een breed gamma van veelal theoretische en abstracte leerinhouden, in het bijzonder in de wiskunde en de wetenschappen
 • Noodzakelijke attitudes en vaardigheden
  • nauwkeurigheid, orde
  • openheid, kritische zin, goed intermenselijk contact
  • belangstelling voor techniek en wetenschappen in het dagelijks leven

Lessenrooster
Terug naar boven


Economie met 4 of 5 uur wiskunde

Deze ASO-studierichting is in eerste instantie abstract-theoretisch georiënteerd. De keuze van de leerinhouden voor de verschillende vakken, de vaardigheden en attitudes die er ontwikkeld worden, zijn niet in de eerste plaats op direct-praktische bruikbaarheid gericht. De vorming heeft een uitgesproken doorstromingskarakter d.w.z. dat de vorming gericht is op vervolgstudie in het hoger onderwijs. De leerinhouden, vaardigheden en attitudes hebben
daarom een voorbereidend wetenschappelijk karakter.
De richtingsvakken wiskunde en wetenschappen worden in deze studierichtingen vrij intensief benaderd. In de component wiskunde (5u) klimt het onderwijs,
door studie van algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening, naar een vrij hoog niveau van abstractie. De wiskunde legt ook de basis voor begrippen en methoden die ook in de andere wetenschappen, zowel natuurwetenschappen als menswetenschappen gehanteerd worden. De component wetenschappen (fysica, chemie, biologie) brengt inzicht bij in de natuurwetenschappelijke methode en traint de leerlingen in het modeldenken.

Profiel van de leerling:

 • Noodzakelijke belangstellingspunten
  • aanleg en belangstelling hebben voor een algemene vorming
  • willen verder studeren in het hoger onderwijs
  • van de tweede naar de derde graad meer en meer geboeid geraken door een breed gamma van veelal theoretische en abstracte leerinhouden, in het bijzonder in de wiskunde en de wetenschappen
 • Noodzakelijke attitudes en vaardigheden
  • nauwkeurigheid, orde
  • openheid, kritische zin, goed intermenselijk contact
  • belangstelling voor techniek en wetenschappen in het dagelijks leven

Lessenrooster
Terug naar boven


Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.
De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs.
Belangrijke vakken zijn:

Cultuurwetenschappen:
Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.
Gedragswetenschappen:
Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:
communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Lessenrooster
Terug naar boven


Handel

In de bedrijfseconomische vakken wordt bestudeerd hoe de ‘huishouding’ van een bedrijf werkt. In het derde jaar leert de leerling stap voor stap de boekhouding en administratie van een kleine onderneming voeren. In het vierde jaar wordt bestudeerd hoe alles in een groter bedrijf verloopt. Dat gebeurt allemaal praktisch en levensecht, aan de hand van echte documenten.

In wiskunde brengt men vooral de basis bij die nodig is in het vak bedrijfseconomie. Begrijpen en inoefenen krijgen er meer aandacht dan het echte theoretisch wiskundig denken. De wiskunde is wel theoretischer dan in de richting handel-talen, maar minder dan in de economische richting.

Bij informatica leert de leerling de verschillende delen en de werking van de computer kennen. Ook zal de invloed van de computer in het dagelijks leven worden onderzocht. Daarnaast kan hij ontdekken op welke manier de computer in het bedrijfsleven voor allerlei taken wordt ingeschakeld. Anders dan in de richting handel-talen, zal de leerling hier ook leren programmeren. Ten slotte leert hij ook werken met een tekstverwerker, een databank en een rekenblad. De leerling leert hier ook heel vlot typen.

Profiel van de richting

 • Met de vakken toegepaste economie, informatica en wiskunde, is er een belangrijke basisvorming.
 • De leerstof wordt geleidelijk, minder theoretisch en dus praktisch aangebracht.

Profiel van de leerling

 • Brede belangstelling voor de wereld rondom, en de boeiende economische realiteit willen verklaren.
 • Graag met de computer werken.
 • Een brede interesse hebben voor algemene vakken en moderne talen.
 • Aanleg hebben voor toegepaste wiskunde.
 • Ordelijk en nauwkeurig werken, streven naar optimale kwaliteit, accuraat en geconcentreerd opdrachten kunnen uitvoeren, een flexibele houding vertonen, vlot zijn in stijl en voorkomen, bereid zijn tot contact en samenwerking, een positieve houding innemen tegenover de snelle veranderingen in de bedrijfswereld,…

Lessenrooster
Terug naar boven


Handel-Talen

Anders dan in de richting handel, wordt hier extra aandacht besteed aan de lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden. Je leert je uitdrukken in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, en dit zowel in beroepsgerichte als maatschappelijke context. Je leert ook eenvoudige verkooptechnieken en overleggen.

Bij bedrijfseconomie wordt bestudeerd hoe de ‘huishouding’ van een bedrijf werkt. In het derde jaar leert de leerling stap voor stap de boekhouding en administratie van een kleine onderneming voeren. In het vierde jaar wordt bestudeerd hoe alles in een groter bedrijf verloopt. Dat gebeurt allemaal heel praktisch en levensecht, aan de hand van echte documenten.

In het vak informatica leert de leerling de verschillende delen en de werking van de computer kennen. Ook zal de invloed van de computer in het dagelijkse leven worden onderzocht. Daarnaast kan hij ontdekken op welke manier de computer in het bedrijfsleven wordt ingeschakeld. Ten slotte leert hij ook werken met een tekstverwerker, een databank en een rekenblad. De leerling leert hier ook vlot typen.

Profiel van de richting

 • Met de vier taalvakken en de informaticatoepassingen, is er een belangrijke basisvorming.
 • De leerstof wordt geleidelijk, minder theoretisch en dus praktisch aangebracht.
 • Deze richting is een opleiding naar de richting secretariaat-talen in de derde graad.

Profiel van de leerling

 • Brede belangstelling voor de wereld rondom, en de boeiende economische realiteit willen verklaren.
 • Graag met de computer werken.
 • Een brede interesse hebben voor algemene vakken en moderne talen.
 • Aanleg hebben voor toegepaste wiskunde.
 • Ordelijk en nauwkeurig werken, streven naar optimale kwaliteit, accuraat en geconcentreerd opdrachten kunnen uitvoeren, een flexibele houding vertonen, vlot zijn in stijl en voorkomen, bereid zijn tot contact en samenwerking, een positieve houding innemen tegenover de snelle veranderingen in de bedrijfswereld,…

Lessenrooster
Terug naar boven


Kantoor

Naast de traditionele correspondentievormen (brief, telefoon) maken de leerlingen kennis met de moderne aspecten van communicatie (fax, modem, netwerk, elektronische post, …). Van de vreemde talen wordt vooral een praktische kennis nagestreefd.

Voor wat betreft de administratieve vorming gaat de aandacht vooral uit naar het gebruik van professionele pakketten voor tekstverwerking, boekhouden, voorraadbeheer en facturatie. Basiselementen van burgerlijk en handelsrecht, praktische toepassingen van fiscaliteit en zakelijke communicatie komen ook aan bod.
Profiel van de richting

 • Talen, boekhouden en informatica nemen een belangrijke plaats in.
 • Een degelijke basis ICT-vaardigheden: tienvingerig blindtypen, tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad, presentatiepakket en internet.
 • Zelfstandig werken met passende aandacht voor probleemoplossend denken in een administratieve context.
 • Er is permanent aandacht voor kantoorvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig werken, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de leerling

 • Interesse in de verschillende aspecten van het bedrijfsleven, de overheidsdiensten of de openbare dienstensector maar dan vooral voor de administratieve taken en uitdagingen.
 • Later administratieve taken willen vervullen op kantoor.
 • Correctheid, stiptheid en computervaardigheid.
 • Sociaal aangelegd zijn, ‘het goed kunnen uitleggen’, en initiatief durven nemen.

Lessenrooster
Terug naar boven


Derde graad

Wetenschappen-wiskunde

Naast de algemene vakken vormen hier uiteraard de wetenschapsvakken en wiskunde de hoofdmoot.

Bij aardrijkskunde wordt de klemtoon gelegd op de uitdieping van de inzichten en processen die leiden tot de landschapsvorming en regionale differentiatie. Bij biologie wordt bestudeerd hoe de organismen als individu en als soort zichzelf in stand houden. In het vijfde jaar gaat de leerstof voor wat betreft chemie over de structuur van atomen en moleculen, en de materieaspecten worden verder uitgediept. In het zesde jaar worden de chemische reacties in al hun aspecten bekeken, en bestudeert men de belangrijkste reactiesoorten van de organische chemie. Tot slot worden bij fysica de wetten waaraan natuurverschijnselen zijn verbonden bestudeerd via waarnemingen en experimenten.
Profiel van de richting

 • Abstract, formeel denken.
 • Exact – wetenschappelijke vorming.
 • In elk wetenschappelijk vak gaat er tijd en aandacht naar het verzamelen van feitenmateriaal en naar de inzichtelijke verwerking ervan.
 • Werken volgens één of meer fasen uit de wetenschappelijke methode (zien en formuleren van het probleem, opstellen van een hypothese, toetsen van de hypothese door experimenten, beredeneren van de vaststelling, het formuleren van besluiten).
 • Stilstaan bij de wonderbare samenwerking tussen de verschillende componenten in de wetenschappen.

Profiel van de leerling

 • Aanleg en interesse hebben voor wiskunde.
 • De nodige aanleg hebben voor inductief en deductief denken.
 • Beschikken over voldoende abstractievermogen.
 • Nauwgezet kunnen werken.

Lessenrooster
Terug naar boven


Economie-Moderne talen

In deze richting wordt bij het vak economie op een meer analytische manier ingegaan op bepaalde economische principes die in de tweede graad werden behandeld. Het vak maakt de leerling ook vertrouwd met nieuwe economische vraagstukken zoals overheidstussenkomst op competitieve markten, ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product, het geldsysteem, internationale economische betrekkingen en de conjunctuur. In het bedrijfseconomische luik gaat het over ondernemen, toegevoegde waarde creëren en veerdelen, samenwerken en prestaties beoordelen.

Kennis van moderne talen is onmisbaar tijdens verdere studies en in het beroepsleven. De leerling leert vlot Franse, Engelse en Duitse teksten lezen en maakt kennis met andere culturen. De basisvaardigheden (spreken, lezen, schrijven en luisteren) worden grondig ingeoefend en hij leert om creatief en genuanceerd om te gaan met woordenschat en grammatica.
Profiel van de richting

 • In deze richting wordt inzicht in het economisch functioneren van de menselijke samenleving gekoppeld aan communicatieve vaardigheid in concrete maatschappelijke situaties.

Profiel van de leerling

 • Sterk zijn in moderne talen.
 • Belangstelling voor economisch-maatschappelijke problemen, maar ook voor de verschillende waarden, normen en attitudes die nodig zijn in het bedrijfsleven zoals bv. communicatie, creativiteit, flexibiliteit, …
 • Vooral de praktische elementen uit de wiskunde willen leren kennen.
 • Informatie kunnen structureren en verwerken, en naast teksten ook tabellen en grafieken kunnen interpreteren.

Lessenrooster
Terug naar boven


Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. Daarbij wordt een accent gelegd op communicatieve vaardigheden.

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.
De uitwegen na deze studierichting zijn ruim. Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke richtingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs.
Belangrijke vakken zijn:

Cultuurwetenschappen:
Binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden; de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.
Gedragswetenschappen:
Binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort; de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden; de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving; het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur. Accenten liggen op het ontwikkelen van:
communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …);
competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …);
interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Lessenrooster
Terug naar boven


Handel: Marketing en ondernemen

Interesseert bedrijfseconomie jou? Ben je geïnteresseerd in de handelswereld? Wil je ook een algemene taalopleiding? Werk je graag met de computer? Dan is deze richting iets voor jou.

De studierichting Marketing & Ondernemen (vorige benaming: handel) biedt een brede commerciële opleiding. De nadruk ligt op het vak bedrijfseconomie (9 uur). Hier leer je een handelsonderneming kennen in al haar facetten, bv. de kenmerken van een goed ondernemer en zijn relaties tot de andere stakeholders: klanten, leveranciers, overheid, banken, buurtbewoners, … Ook de belangrijke aspecten bij de oprichting van een onderneming en de marketing ervan (product, plaats, prijs, promotie) komen aan bod. Dit alles wordt zowel theoretisch als praktisch benaderd.

Je raakt vertrouwd met commerciële en administratieve verrichtingen zoals aankoop en verkoop, voorraadadministratie, … Boekhouden is hier slechts een onderdeel van een ruimer economisch geheel. Daarnaast kom je in het vak bedrijfseconomie meer te weten over recht, zakelijke communicatie en toegepaste informatica. Je leert er werken met het geïntegreerd kantoorpakket Office. Ten slotte krijg je ook een stevig pakket talen. De nadruk ligt hier op toegepaste talenkennis (vaardigheden) in relatie tot de bedrijfseconomische wereld.
Wat verwachten wij van jou?

 • Bijzondere interesse hebben in bedrijfseconomie.
 • Commercieel ingesteld zijn.
 • Graag met computer werken.
 • Ordelijk en nauwkeurig werken.

Lessenrooster
Terug naar boven


Handel-Talen: Office management en communicatie

Heb je een enorme aanleg voor talen? Ben je geïnteresseerd in de handelswereld en zakelijke communicatie? Zie je een job als bediende of secretaris(esse) wel zitten? Of wil je verder studeren in het hoger onderwijs (professionele bachelor/master)? Dan is deze richting iets voor jou.

Het vak secretariaat vormt een eerste luik van deze studierichting. Commerciële en administratieve vorming komen er ruim aan bod. Je zal bovendien je ICT-kennis uitbreiden. Hierdoor verwerf je de nodige bagage om je als secretaris (esse) in te werken in de globale administratie van ondernemingen of diensten.

Daarnaast zijn de talen een sterke pijler in deze richting. De nadruk ligt hierbij op de vier vaardigheden (luisteren, spreken, lezen en schrijven). Je zal de talen vooral op een praktische manier leren, waarbij schrijven en spreken heel belangrijk zijn.

Naast de algemenen talenkennis komt ook Zakelijke communicatie aan bod in de verschillende talen. Je leert vlot en foutloos schrijven, maar ook communiceren via telefoon en brieven. Hier leer je ook jezelf en klasgenoten evalueren aan de hand van beoordelingsschema’s. Zo doe je de nodige zelfkennis op en kan je je aanpassen of verbeteren.

In het zesde jaar zal je ook een heel schooljaar werken aan je GIP. Bovendien volg je ook een week stage in een echt bedrijf, zodat je al even kan proeven van het bedrijfsleven.
Wat verwachten wij van jou?

 • Bijzondere aanleg voor en interesse hebben in talen.
 • Communicatief zijn.
 • Over secretariële vaardigheden beschikken.
 • Graag met computer werken.
 • Ordelijk en nauwkeurig werken.
 • Stressbestendig zijn.

Lessenrooster
Terug naar boven


Kantoor

Het vak secretariaat is het integratievak met de componenten tekstverwerking (inclusief elektronisch publiceren), toegepaste informatica (gegevensbeheer en rekenblad) en secretariaatsvaardigheden (postbehandeling, onthaal, telefoneren, …).

De taalvakken leggen vooral de klemtoon op het onderdeel zakelijke communicatie in een bedrijfsgerichte functionele aanpak en context. In de communicatie is het overbrengen van correcte informatie cruciaal, en dus wordt hieraan aandacht besteed.

In het vak logistiek worden de leerlingen opgeleid tot het uitoefenen van een uitvoerende functie in een magazijnafdeling van een bedrijf. Een afdeling voorraad met de daar bijhorende administratie van materialen voor intern gebruik is echter ook mogelijk in de non-profit sector. De leerlingen moeten in staat zijn om onder begeleiding routinematige werkzaamheden op het gebied van ontvangst, uitgaande retouren en verzending van goederen, binnenkomende retouren van goederen te verrichten.
Profiel van de richting

 • De zakelijke communicatie vormt een belangrijk onderdeel in deze richting.
 • Het bedrijfsgerichte deel van de opleiding besteedt aandacht aan de verschillende uitvoerende secretariaatstaken, eenvoudige commerciële verrichtingen verwerkt in een boekhoudpakket en de logistieke vorming.
 • Doorheen de hele opleiding is er permanent aandacht voor beroepsvaardigheden zoals huisstijl en toepassing van BIN-normen en attitudes zoals ordelijk en nauwkeurig, zin voor initiatief en stressbestendigheid.

Profiel van de leerling

 • Interesse voor zittend uitvoerend administratief werk en voor logistiek.
 • Correctheid, stiptheid en computervaardigheid.
 • Sociaal aangelegd zijn en initiatief durven nemen.

In het IMI kunnen de leerlingen ook kiezen voor een 7de jaar Kantooradministratie en gegevensbeheer.

In het vak Integrale Projecten doen de leerlingen in een kantoorsimulatie administratief werk in een virtuele werkomgeving: wat is een bedrijf gebeurt, wordt ook hier uitgevoerd: administratie in verband met aankopen, verkopen, bestellingen, facturatie in het boekhoudpakket, promotie via mailing, … De aandacht van de leerlingen concentreert zich volledig op documenten en procedures, m.a.w. het actieterrein van de boekhoudkundige bediende en de secretariaatsmedewerker.

Lessenrooster
Terug naar boven