In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijs op school, waar de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid voor draagt.

 

 

Voorzitter : Mevr. Anja Van Mello
Afgevaardigden van de personeelsleden : Mevr. Miriam Vanderspeeten
  Mevr. Myriam Vanhuylenbroeck
Afgevaardigden van de ouders : Dhr. Marc Ost
  Dhr. Peter Schacht
  Dhr. Emile Van Keerbergen
Afgevaardigden lokale gemeenschap : Mevr. Julienne Sonck
  Mevr. Georgette Timmermans
Niet-stemgerechtigde leden : Mevr. Anja Van Mello