In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijs op school, waar de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid voor draagt.

 

Voorzitter : Mevr. Anja Van Mello
Afgevaardigden van de personeelsleden : Mevr. Marleen Van den Houte
Mevr. Miriam Vanderspeeten
Mevr. Myriam Vanhuylenbroeck
Afgevaardigden van de ouders : Dhr. Marc Ost
Dhr. Peter Schacht
Dhr. Emile Van Keerbergen
Afgevaardigden lokale gemeenschap : Mevr. Julienne Sonck
Mevr. Georgette Timmermans
Niet-stemgerechtigde leden : Mevr. Marleen Waumans
Mevr. Sandra Goossens
Mevr. Anja Van Mello