In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders, de leerlingen en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijs op school, waar de Inrichtende Macht de eindverantwoordelijkheid voor draagt.

Voorzitter : Mevr. Marleen Waumans

Afgevaardigden van de personeelsleden : Mevr. Marleen Van den Houte
Mevr. Miriam Vanderspeeten
Mevr. Myriam Vanhuylenbroeck

Afgevaardigden van de ouders : Dhr. Marc Ost
Dhr. Peter Schacht
Dhr. Emile Van Keerbergen

Afgevaardigden van de leerlingen : NN
NN
NN

Afgevaardigden lokale gemeenschap : Mevr. Julienne Sonck
Mevr. Georgette Timmermans
NN

Niet-stemgerechtigde leden : Mevr. Marleen Waumans
Dhr. Helmut Van der Elst
Mevr. Sandra Goossens