Onze leerkrachten zijn zeer gemotiveerd om de leerlingen goed te begeleiden. Naast studiebegeleiding besteden wij op school veel aandacht aan andere problemen dan de leerproblemen. Dit zorgt ervoor dat het welbevinden van leerlingen op onze school zeer hoog is (wat o.a. blijkt uit gegevens rond spijbelen op onze school).

Goed om te weten:

  • onze leerlingen zetten makkelijk de stap naar leerkrachten wanneer ze een probleem hebben. Dit betekent ook dat onze leerkrachten er oog voor hebben wanneer een leerling zich minder goed in zijn/haar vel voelt.
  • wij werken al jaren met een cel leerlingenbegeleiding bestaande uit CLB, leerkrachten en leerlingbegeleiders. De  adjunct-directeur coördineert daarin de leerlingbegeleiding op school en volgt deze op.
  • wij gebruiken aangepaste draaiboeken voor leerlingen die bijzondere aandacht vragen.

Terug