Ik kies voor de AsoX-klas met STEM-projecten

Stem (2)

 

Het IMI streeft ernaar om iedere leerling op zijn niveau te begeleiden en uit de dagen. Daarom bieden we, binnen de richting Moderne wetenschappen, ook de mogelijkheid aan om nog een stapje verder te gaan.

Het letterwoord STEM (science, technology, engineering, mathematics) staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Om loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek te stimuleren stippelde de Vlaamse Regering een actieplan uit. Ook het IMI wil hieraan meewerken want we beseffen zeer goed dat in een complexe maatschappij als de onze de nood aan mensen met een dergelijke opleiding zeer groot wordt.

Binnen de ASOX-klas dagen we onze leerlingen uit door hen, in de vorm van een aantal projecten per schooljaar, boeiende technische-wetenschappelijke problemen voor te schotelen die ze dan kritisch bekijken en onderzoeken. Ze zullen ook proefondervindelijk oplossingen proberen te ontdekken. Zo komen leerlingen in contact met onderwerpen als programmeren, technologie, wiskunde, fysica, ontwerpen en probleemoplossend denken. Leerlingen maken ook kennis met wetenschappelijke en wiskundige fenomenen die ze in hogere leerjaren verder theoretisch zullen uitbouwen.

Kreeg je een advies voor ASO? Studeer je graag en heb je de basisschool zonder al te veel inspanningen doorlopen? Ben je in staat om leerstof zelfstandig te verwerken en ben je gemotiveerd om eraan te beginnen? Behoren wiskunde en wetenschappen tot je favoriete vakken? Dan is de ASOX-klas zeker iets voor jou!

De AsoX-ers vertelden ons het volgende:

‘Les geven en les volgen in de AsoX-klas is zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen een echte uitdaging.’

‘De extra oefeningen zijn heel leuk, je creativiteit wordt echt gestimuleerd!’

‘Het tempo in de klas ligt hoger, zodat je geen kans hebt op verveling.’

Een uitdaging zoals de AsoX-klas bieden wij in elk jaar aan: wie hoger en meer wil, kan hierop intekenen!

LESSENTABEL

Lessentabellen eerste graad